Úvod:

Tento článek sepisuji, jelikož se mi v mnohých případech stává, že schvaluji povídku, která je zformátována tak, že by se mohla bez problémů ihned vydat v knize. To zde ale neplatí.
Ačkoliv se mi to zdá neuvěřitelné, uživatelé dokážou naprosto nepochopitelně smazat příklad správného formátování povídky a vložit tam svůj svůj text, který je zformátovaný špatně.

Tedy, přednastavený text:
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Tohle je první odstavec.

A tohle je druhý odstavec.

[enter]

Třetí odstavec. Mezi druhým a třetím bude volný řádek.

A tohle je čtvrtý odstavec.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

znamená:
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
   Tohle je první odstavec.
   A tohle je druhý odstavec.

   Třetí odstavec. Mezi druhým a třetím bude volný řádek.
   A tohle je čtvrtý odstavec.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Zatímco:
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
   Tohle je první odstavec.
   A tohle je druhý odstavec.

   Třetí odstavec. Mezi druhým a třetím bude volný řádek.
   A tohle je čtvrtý odstavec.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

vytvoří toto:
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
   Tohle je první odstavec.
A tohle je druhý odstavec.
   Třetí odstavec. Mezi druhým a třetím bude volný řádek.
A tohle je čtvrtý odstavec.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

→ Rozdíl je tedy snad zřejmý, nepoužívání správných tagů vede k tomu, že povídka bude nehezká. A nehezké povídky nikdo rád nečte.

Správné formátování:

Odstavec
Odsazení odstavce se vytváří pomocí vytvoření prázdného řádku před samotným odstavcem.

Oddělení prázdným řádkem
Protože po zformátování prázdný řádek znamená odsazení odstavce, nemůže pak logicky vytvářet ve výsledku zároveň prázdný řádek.
Prázdný řádek pak vytvoříte pomocí tagu [enter].

Kurzíva
Text psaný kurzívou se tvoří pomocí tagů [i] a [/i]. První znamená začátek kurzívy, druhý konec kurzívy.

Příklad:

Ačkoliv je teorie hezká, lepší je normální příklad.

Vkládaný text:
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
(začátek povídky se odsadí automaticky sám)Vojvoda Čech, potěšen vůlí všeho lidu, poklekl na kolena a líbal zemi, novou vlast svého plemene. A zlíbav ji, vstal a pozvednuv rukou svých do širého kraje pohnut volal a žehnal:

(prázdný řádek, který způsobí odsazení dalšího odstavce)
[i](tag pro začátek kurzívy)„Vítejž země svatá, nám zaslíbená! Zachovej nás zdravé, zachovej nás bez ourazu a rozmnož nás od národu do národu až na věky!“[/i](tag pro konec kurzívy)

(prázdný řádek, který způsobí odsazení dalšího odstavce)
Radostně pak postavil na zemi dědky, jež v bělostné rouše nesli z prvotní vlasti, a zanítil veliký oheň. I obětovali na poděkování a pro požehnání zápalnou oběť a radovali se všichni.

[enter] (tag pro vytvoření prázdného řádku)

II.

(prázdný řádek, který způsobí odsazení dalšího odstavce)
Všem pak nastala těžká, lopotná práce. Když se o půdu rozdělili, počali ji zdělávati. Kde byl les, ten porazili neb ohněm vypražili, mýta klučili, luhy a nivy zkopali, druhého pak léta rádlem zorali.

(prázdný řádek, který způsobí odsazení dalšího odstavce)
Hned si také obydlí budovali, stavení roubená, slámou krytá. Každý rod o sobě přebýval u svých pozemků.
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Výsledek:
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
   Vojvoda Čech, potěšen vůlí všeho lidu, poklekl na kolena a líbal zemi, novou vlast svého plemene. A zlíbav ji, vstal a pozvednuv rukou svých do širého kraje pohnut volal a žehnal:
   „Vítejž země svatá, nám zaslíbená! Zachovej nás zdravé, zachovej nás bez ourazu a rozmnož nás od národu do národu až na věky!“
   Radostně pak postavil na zemi dědky, jež v bělostné rouše nesli z prvotní vlasti, a zanítil veliký oheň. I obětovali na poděkování a pro požehnání zápalnou oběť a radovali se všichni.

   II.
   Všem pak nastala těžká, lopotná práce. Když se o půdu rozdělili, počali ji zdělávati. Kde byl les, ten porazili neb ohněm vypražili, mýta klučili, luhy a nivy zkopali, druhého pak léta rádlem zorali.
   Hned si také obydlí budovali, stavení roubená, slámou krytá. Každý rod o sobě přebýval u svých pozemků.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Příklad špatného formátování

Pokud jako text povídky vložíme:
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
   Vojvoda Čech, potěšen vůlí všeho lidu, poklekl na kolena a líbal zemi, novou vlast svého plemene. A zlíbav ji, vstal a pozvednuv rukou svých do širého kraje pohnut volal a žehnal:
   [i]„Vítejž země svatá, nám zaslíbená! Zachovej nás zdravé, zachovej nás bez ourazu a rozmnož nás od národu do národu až na věky!“[/i]
   Radostně pak postavil na zemi dědky, jež v bělostné rouše nesli z prvotní vlasti, a zanítil veliký oheň. I obětovali na poděkování a pro požehnání zápalnou oběť a radovali se všichni.

II.
   Všem pak nastala těžká, lopotná práce. Když se o půdu rozdělili, počali ji zdělávati. Kde byl les, ten porazili neb ohněm vypražili, mýta klučili, luhy a nivy zkopali, druhého pak léta rádlem zorali.
   Hned si také obydlí budovali, stavení roubená, slámou krytá. Každý rod o sobě přebýval u svých pozemků.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Výsledkem bude:
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
   Vojvoda Čech, potěšen vůlí všeho lidu, poklekl na kolena a líbal zemi, novou vlast svého plemene. A zlíbav ji, vstal a pozvednuv rukou svých do širého kraje pohnut volal a žehnal:
„Vítejž země svatá, nám zaslíbená! Zachovej nás zdravé, zachovej nás bez ourazu a rozmnož nás od národu do národu až na věky!“
Radostně pak postavil na zemi dědky, jež v bělostné rouše nesli z prvotní vlasti, a zanítil veliký oheň. I obětovali na poděkování a pro požehnání zápalnou oběť a radovali se všichni.
   II.
   Všem pak nastala těžká, lopotná práce. Když se o půdu rozdělili, počali ji zdělávati. Kde byl les, ten porazili neb ohněm vypražili, mýta klučili, luhy a nivy zkopali, druhého pak léta rádlem zorali.
Hned si také obydlí budovali, stavení roubená, slámou krytá. Každý rod o sobě přebýval u svých pozemků.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

→ Což není asi to, co jsme chtěli.

Ostatní:

Další řádek bez odsazení:
Pokud chcete vložit další větu na další řádek bez toho, aby byla odsazená, stačí věty oddělit jedním enterem, tedy:

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Věta první.
Věta druhá.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Oddělení odstavců řádkem bez odsazení druhého odstavce:
Toto už je trochu o zkoušení, co systém udělá, když tag [enter] vložíme sem a co když ho dáme tam. Každopádně se to dělá tak, že rovnou za první odstavec vložíme tag [enter] a na dalším řádku pokračujeme s dalším odstavcem.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
První odstavec končí zde.[enter]
Toto je další odstavec, který však není odsazený, tzn. začíná na stejné úrovni, jako jeho následující řádky.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Konverze povídek z Wordu:
Najdete zde - od HorLukRose. Velmi podrobné, těžko ke zkažení.


Pokud jste to přečetli až sem, znamená to, že jste článek přečetli (pokud jste to nebrali jako licenční ujednání, při kterém se zpravidla sjede posuvníkem dolů a pak se jen klikne na "Souhlasit"... tady "souhlasit" bohužel nenajdete). Pokud jste v tomto článku našli něco nového, dobře pro vás. Samozřejmě si nedělám iluze, že tento článek pomůže redukovat počet špatně zformátovaných povídek, jelikož je tu na webu těch rad k nalezení celkem dost, ale třeba někomu pomůžou ty ostatní rady.

* Jako ukázka byl použit úryvek ze Starých pověstí českých, viz zdarma zde