BlackguardTato organizace vznikla již před zavedením pravidla dvou. Zakladatelem byl učedník lorda Kaana, vůdce bratrstva temnoty. Navzdory výsledku nové sithské války se udrželi a v utajení fungovali až do imperiální doby a i pravděpodobně dál poté. Mohlo za to jejich cestovatelské „poslání“.

Usídlili se na Mustafaru, kde se často potýkaly s útoky pirátů, zvaných přízrační bandité. Jejich sídlem se staly jediské ruiny nedaleko kouřícího lesa. Na rozdíl od většiny se Silou spjatých společenstev členové Blackguad používali světelné meče a jejich odnože jako crossguard saber nebo saberstaff.

Navzdory jejich původu byly záměry společenstva velmi ctihodné: Věřili, že k ovládnutí Síly nestačí jen učení, ale také poznávání, porozumění. Mnoho členů bylo rozeseto po galaxii v touze po poznání tradic a schopností dalších Sílou nadaných společenstev a magických kmenů. Také věřili, že neexistuje pojem Temná a Světlá strana, pouze temnota a světlo v jedinci.

Členové hledající konkrétní určení pro svůj život si mohly vybrat tři specializovaná povolání: Marauder (neplést se sithským marauderem) měl na starosti získávání zkušeností, vědomostí a artefaktů, studovat je a poznávat cizí tradice.
Ravager byl v podstatě strážce. Staral se o bezpečnost základen a skrýší. Je přirovnáván k jediskému Brutovi, který stráží chrám. Tito členové pravidelně cvičili a znali pokročilé techniky boje s mečem a Síly.
Trinity Assassin, jak název napovídá, byl vrah. Jeho cílem byla eliminace nepřátel, ale také ochrana důležitých artefaktů.