Stručně:
Komari Vosa byla učedník mistra Jedi Dooku. Její zářný vzestup byl z nenadání ukončen radou a v domnění, že jí mistr zradil, odešla z chrámu. Společně s několika jedii zaútočila na kult Bando Gora. Útok byl neúspěšný a skončila v rukou kultistů. Drželi jí a mučili, dokud nepodlehla šílenství a Temné Straně. S touto sílou se dokázala osvobodit a pobít své věznitele. Nastoupila na uvolněnou pozici vůdce kultu a začala s kriminální činností. Darth Sidious, novopečený sithský lord ji považoval za hrozbu a pověřil hraběte Dooku jejím zlikvidováním. Dooku vypsal odměnu na její hlavu a námezdní lovec Jango Fett společně s několika dalšími lovci se ujal tohoto úkolu. Během „lovu“ byl pozorován a jeho konečný úspěch mu přihrál další kontrakt pro sithy. Nicméně Komari Vosa zemřela rukou svého mistra.

Povaha:
Byla velice energickou padawankou, byla zběhlá v používání mnoha technik Síly a byla zdatný šermíř. Na druhou stranu byla popudlivá a nedokázala se ovládat během boje. Její hněv jí pohltil poté, co podlehla mučení v Bando Gora.

Schopnosti:
Silná spřízněnost se Sílou jí propůjčila mimořádné schopnosti. Dokázala ovlivňovat mysl jiných, používala telekinezi, telepatii, dokázala zvýšit svou pohyblivost a byla nadmíru vnímavá. Temná Strana jí obdařila fyzickou odolností.
V boji s mečem používala třetí formu Soresu a byla zkušená uživatelka Jar’Kai – boj se dvěma meči.


Zajímavosti:
I přes svou povahu velice dobře ovládala telepatii a kontrolu mysli, což se projevilo na jejím vedení kultu.
Mučící techniky Bando Gora byly tak účinné, že překonaly všechny pokusy o odpor.
Po pádu na Temnou Stranu si vyrobila rovnou dva meče. Po vzoru mistra si udělala zakřivené jílce.
Tyto meče, měl v úschově hrabě Dooku, dokud je nedaroval své nové učednici Ventress.
Spojení s Temnou Stranou ji obdařilo velmi dobrou vitalitou, byla schopna utržit ránu z blasteru bez následků.
Kapitáni kultu uměli používat jistý druh magie, který jim umožňoval vrhat zelené ohnivé koule.
Fett a jeho „přítel“ Montross soutěžili o odměnu 5 milionů kreditů, přičemž během rivalského souboje dokázali odstranit většinu vosiných buněk.
Fett v závěrečném duelu zabil svého soupeře, aby získal odměnu.
Její fyzická odolnost způsobila, že upustila od dokonalé obrany formy Soresu a zaměřila se na útok, toto bylo důvodem jejího pádu.

Byla šílená…Životopis:
Na začátku jejího života byla přivedena do chrámu jedi na výcvik. Stala se padawanem mistra Dooku před jeho přechodem na temnou stranu. Dooku ji považoval za velice zdatného učedníka. I když byla temperamentní a popudlivá povaha, prokázala se jako zázračný uživatel síly.
Ještě před jejím pádem se po boku svého mistra zúčastnila bitvy o Galidraan. Úderná jednotka vedená právě mistrem Dooku se střetla s True Mandalorians (True Mandalorians – klany vyznávající tradiční hodnoty, věrní původnímu Mand’alorovi. - Pozn. Autora). Důvod jejich přítomnosti byla guvernérova snaha zbavit se nepoddajných kolonistů. Toho využil Tor Vizsla, tehdejší vůdce Death Watch, poradil guvernérovi, aby požádal o pomoc radu jedi. V domnění že jde o nájezdníky, jednotka jediů svedla bitvu s mandaloriany.
Zde se Komari projevila jako zdatný šermíř – sama porazila dvacet zkušených válečníků. Zatímco rada litovala takového masakru, Dooku oceňoval její schopnosti. Dokonce se nebál věřit v její budoucí významné postavení v Řádu. I přesto musel ukončit její zkoušky. Rada viděla skrytou agresivitu a Dookovu zaslepenost.
Tohle považovala za zradu, hlavně od svého mistra, a bez dokončeného tréninku opustila chrám(Nikoli Řád. - Pozn. Autora). Přidala se k úderné jednotce jediů, která se zabývala aktivitami kultu Bando Gora na Baltizaaru. Zásah se nezdařil. Mnoho jediů padlo, další byli uneseni a ostatní prchli na Coruscant.
Rada ji považovala za mrtvou, přičemž ona trávila své dny uvězněná v rozpadající se pevnosti kultu. Věznění a mučení se na ní hluboce podepsalo. Zešílela a propadla Temné Straně. Její uvolněný hněv ji dovolil uniknout, což vyústilo ve smrt jak věznitelů, tak zbývajících vězňů a sama se dosadila do vedení kultu.
Jako vůdce kriminální sekty se stala obávaným nepřítelem, její spojení s Černým sluncem (Black Sun) a Gardulou, se stalo zničující. Tento kartel, můžeme-li to tak nazvat, začal produkovat vysoce návykové smrtičky, které nejen že způsobovaly ještě silnější závislost než ty původní, ale také jistou formu narkotik používaných pro ovlivňování mozkové aktivity. Jednoduše obětím vymývaly mozek.
Tehdejší král Naboo využil této vycházející hvězdy, vzdal se svého spojenectví s Darth Plagueisem a pomohl kultu s plánováním útoku na jeho pevnost. Sithský lord přežil, ačkoli to byla pomoc Jabby hutta, která ho zachránila. Plagueis se rozhodl nepomstít rovnou Vose, avšak zbavil jí spojenců. Osobně se postaral o krále. Darth Maul byl odeslán na jeho první misi – vyhladit vůdce Černého Slunce, a Gardula byla ponechána Jabbovi.
Bando Gora byl zruinovaný a nevzchopil se až do smrti Temného Pána. Po krizi na Naboo (32 BBY – Epizoda I) Darth Sidious, nový sithský lord a potajmu vůdce senátu, uznal Vosu a její kult velmi nebezpečným pro jeho budoucí plány. Dooku se stále rmoutil nad ztrátou svého prvního učedníka, Qui-gon Jinna, ale zprávy o tom, že Komari je živá a vede skupinu ohrožující republiku, zahnaly všechny předchozí myšlenky. I přes prvotní nechuť Dooku započal svou misi zbavit se Vosy. Navíc dostal za úkol najít genotyp pro klonovou armádu.
Dooku chytře skombinoval tyto dva úkoly. Na hlavu své padawanky vypsal odměnu 5 milionů kreditů, živou nebo mrtvou. Takovou odměnu nikdo nemohl odmítnout. Byl to Fett, kdo se toho úkolu zhostil. Když pronikl do střežené pevnosti, střetl se s Vosou v jejím trůním sálu. I přes její schopnosti boje s mečem nebyla schopná porazit námezdního lovce. Fett se projevil čestně. Poraženou Komari nezabil a chtěl jí předvést Dookuovi živou. Dooku však celou bitvu pozoroval a zřízenou Vosu uškrtil.