„Krystal sám o sobě není zdroj síly meče. Stejně jako vnímaví jedinci je sladěn se Sílou. Bez takového naladění jde jen o šutr. A zatímco na Sílu necitlivý jedinec je schopen zažehnout čepel meče a ovládat ho, protože krystal je naladěn na Sílu, stejně by pro něj ten meč byl pouhou tyčí přehřáté plazmy. Ale pro jedie je meč mnohem víc – Je to projev jeho spojení se Sílou.“
Kyber krystal nebo krystal je označení pro cokoli, co mohlo být použito v konstrukci světelného meče. Mezi takové kromě krystalů patří například druh ovoce, minerální kameny, perly, pryskyřice a další organické předměty.
Krystaly usazené v jílci meče (nejčastěji jeden až dva) vytváří čepel a poskytují různé vlastnosti. Kromě fyzických vlastností meče, mohly také umocnit některé aspekty Síly jeho uživatele. Také barva čepele je zásluhou krystalů.

Výběr krystalu
Jedi měl na výběr, jak získat krystal pro svůj meč. První možnost byla, najít si krystal dostatečně velký na opracování a požadované barvy (mohl si vybrat). Dalším krokem byla meditace. Mohla trvat chvíli, nebo desítky dní. Důvodem bylo spojení jediho s krystalem, naladění na Sílu uživatele. Pak přišla na řadu konstrukce.

Druhý způsob byla meditace v jeskyni, nebo na místě výskytu krystalů (všech možných věcí, které lze do meče vložit). Takové místo samo o sobě rezonuje se Sílou a meditace na takovém místě může být náročná. Avšak kdo to dokázal, byl schopen najít krystal již naladění na Sílu jedince a takový krystal většinou skýtal dokonalé vlastnosti pro vlastníka. Špatná správa je, že jedi si nemůže vybrat, jakou barvu bude mít. A kromě toho, nelézt takový krystal na místě, kde není je taky celkem fuška.


Konstrukce
Pokud si jedi nevybere krystal přírodní, může si syntetizovat umělý. Opět tvorba takového krystalu není nic jednoduchého a vyžaduje meditaci. Existují speciální pece na tvorbu krystalů. Nejdůležitější na tvorbě je, aby krystal vyrostl bez puklin a bublinek. Darth Maul vzal tvorbu krystalů jako výzvu. Během několika dní neustálé práce s pecí meditoval jak nad krystaly, tak nad udržením svého vlastního života. Za tu dobu dokázal vyprodukovat čtyři krystaly do své zbraně. Svůj úspěch považoval za důkaz nadřazenosti nad jedii.
I konstrukce je velice variabilní. Právě variabilita meče umožňuje „strčit“ do něj téměř cokoli. Meditace je náročná, udržet pozornost nad všemi jednotlivými částmi meče a nasměrovat je na správné místo je podle mě ta nejtěžší zkouška, kterou kdy jedi projde. Samozřejmě se nabízí i konstrukce postaru na ponku.

„Krystal je srdcem čepele. Srdce je krystal jediho. Jedi je krystal Síly. Síla je čepel srdce… Vše je spleteno – Krystal, čepel, jedi. Jste jedno.“


Význam barev
Během života Exar Kuna a Ulica Qel-Dromy před mandalorianskými válkami vzniklo označení specializací jediů. Modrá pro ochránce, zelená pro konzuly a žlutá pro strážce. Toto označení později ztratilo význam, protože většina jediů získala krystaly z jeskyní na Ilumu, které nesly ve větší míře jen modré a zelené krystaly. *

Přírodní krystaly poskytovali velikou škálu barev – modré a zelené v různých odstínech, žluté, oranžové… Nebudu je všechny vypisovat, protože často ani neznám správnou výslovnost těch slov. Každopádně co je zajímavější, že existovaly i přírodní rudé krystaly (i rudé odstíny – růžová). Pro zajímavost jedi Depa Billaba nosila meč s rudou čepelí.
Samozřejmě syntetické krystaly mohly mít jakoukoli barvu.

(* K tomuto tématu se vyjádřím. Existuje mnoho teorií, co která barva symbolizuje, a já přileju olej do ohně.
Kromě těch tří základní je tu fialová (vždy mluvím o všech odstínech) – Která by měla symbolizovat veliký potenciál fyzických i psychických schopností, což jedimu dovolovalo pohybovat se na hraně morálního kodexu, bez obav pádu na temnou stranu. Viz. Windu.
Oranžovou barvu bych připsal vědcům a průzkumníkům, ve stručnosti všem, kteří sbírají vědomosti a ty jsou jejich zbraní. Vynikající vyšetřovatelé a vyjednavači vedle konzulů.
Bílá, stříbrná apod. je pro jednotlivce, kteří jsou nadmíru propojeni s tokem Síly a jsou velice vnímaví ke svému okolí.
Upřímně nejsem zastánce černého meče v jakékoli formě, ale ten nápad strašně zpopularizoval a vidím to na svých přátelích, což mě tak trošku mrzí.)