Mas Amedda

Politik rasy Chagrian, držitel křesla místokancléře. Byl tedy druhou politicky nejmocnější osobou v galaxii. Patřil k frakci z Okraje, mezi kterými byli důležití přívrženci konfederace (CIS). Místokancléřem se stal ještě za vlády Finise Valoruma a mnozí věděli, že spolupracuje se senátorem Palpainem na jeho sesazení. Po nástupu Palpatina zůstal na své pozici po jeho boku až do reformy. Po vzniku Impéria zůstal u moci jako zastupující osoba císaře v senátu. Avšak jeho pozice byla brzy bezcenná a císař ho poslal hledat ztracené artefakty, např. holokrony, písemnosti a podobné.

Cesta k vrcholu nebyla jednoduchá, avšak v krátké době dokázal výrazně zazářit na politické scéně a stal se terčem nelibé pozornosti. Dokonce i potenciální objetí Darth Sidiouse. To se však nestalo. Sám nemohl dosáhnout na nejvyšší křeslo, proto pomohl svému spojenci z Naboo. Před pádem Valoruma spolupracoval na podkopávání jeho autority a důvěryhodnosti, jakožto vůdce republiky. Po nástupu kancléře Palpatina byl schopen rozehnat veškerá obvinění vůči své osobě a v domnění, že má v rukou ultimátní nástroj, mnohokrát dokázal kancléři podstrčit myšlenky a skutky, které zlepšovaly život populaci celé galaxie. Životní úroveň rostla díky tomuto muži. A byl to právě on, kdo přemluvil senátora Binkse k předání práv kancléři v nouzové situaci. Byla to ovšem myšlenka podsunutá samotným kancléřem. Během války Amedda zjistil, čím doopravdy je Palpatine, ale v dobré víře, že i sith může nastolit pořádek, souhlasil, že nepodnikne nic proti jeho činům, které ničily světy a rozvracely řád jedi. Ke konci války byl předvolán radou Jedi. Bylo mu sděleno, že nepřítel ovládá senát a jeden z vyšších politiků je sith. Domnívali se, že je to právě on, dokud se Palpatine neodhalil Anakinu Skywalkerovi.

Místokancléř také nazývaný jako „mluvčí“ má v držení „hůl mluvčího“. Dřevěná hůl s vyřezanou postavou na vrchu. Tou postavou je Sistros – jeden z mudrců z Dwartii. Jeho socha zdobí také palpatinovu kancelář. Mudrcové jsou známí jako antičtí filozofové a zákonodárci z časů dávno zapomenutých.